Hiển thị các bài đăng có nhãn TinTucSuKien. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TinTucSuKien. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

  Trong phiên họp ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   Kiên Giang , Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, đề xuất phương án tổ chức năm học ...
  Không riêng ở Việt Nam,  đại dịch Covid-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trên toàn thế giới.   Nhiều tác...
  Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa",  thời gian qua, các ngành,  địa phương trong tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều hoạt độn...
  Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế,...
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 104-CV/TU, tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa...
Trong năm 2021, tỉnh Kiên Giang có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ,  góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động,...
  T hực hiện   Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, từ năm 2016   đến nay , công tác này   trên địa...
  Nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị trấn Giồng Riềng đạt  đ ô thị loại IV, xã Long Thạnh đạt   đ ô thị loại V theo tinh thần Nghị qu...