Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2021

0

Trong năm 2021, tỉnh Kiên Giang có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạogóp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động, đóng góp vào quá trình thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dự kiến là hơn 1,8 tỷ đồng.

IMG_8864.jpg

Sinh viên Nguyễn Trọng Hiếu với “Mô hình thiết bị phân bổ thức ăn cho tôm", đạt giải Nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo KGU startup 2020", do Trường Đại học Kiên Giang tổ chức.

 

Cụ thể, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các website về kế hoạch khởi nghiệp của tỉnh; tuyên truyền phổ biến về các điển hình, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công. Định kỳ thực hiện chuyên đề về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. 

Tổ chức một đoàn trao đổi kinh nghiệm về khởi nghiệp tại các vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ phụ trách khởi nghiệp của các sở, ban, ngành tỉnh; Trường Đại học Kiên Giang, các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị, chuyên gia khởi nghiệp tổ chức 13 lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ hội nông dân, thành viên hợp tác xã, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập, cá nhân có nhu cầu khởi sự doanh nghiệp.

Phổ biến kiến thức môi trường kinh doanh, tiếp cận thị trường theo xu thế hội nhập quốc tế, nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên... Tổ chức 6 cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm, diễn đàn, hội nghị khởi nghiệp (trong đó có một cuộc hội thảo khoa học sơ kết cấp tỉnh), nhằm nâng cao hiệu quả chuyên đề hoạt động khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh, sinh viên.

Hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại 5 trường trung học phổ thông và 5 trường trung học cơ sở; hỗ trợ kinh phí cho 2 đến 3 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có dự án nền, dự án tiềm năng, khả thi từng đạt giải trong các hội thi, cuộc thi của tỉnh và có sản phẩm mẫu. Tổ chức 6 cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên, thanh niên, doanh nghiệp khởi nghiệp; trong đó Trường Cao đẳng Kiên Giang và Tỉnh Đoàn Kiên Giang sẽ thực hiện 2 cuộc thi cấp tỉnh. 

Hỗ trợ từ 4 đến 5 dự án của các cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tầm khu vực, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội; hỗ trợ xây dựng các câu lạc bộ khởi nghiệp. Hỗ trợ dự án mầm, dự án tiềm năng xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh doanh, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng gọi vốn... 

Bổ sung, nâng cấp về cơ sở vật chất “Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp KGC" để phát triển trở thành đầu mối, là nơi tạo ra sân chơi cho học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên có đam mê và tinh thần khởi nghiệp. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 theo Quyết định số 939/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh. Các sở, ban, ngành, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Trung Kiên

Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét