Hiển thị các bài đăng có nhãn VanHoaXaHoi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn VanHoaXaHoi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

  Trong phiên họp ngày 6/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy   Kiên Giang , Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo, đề xuất phương án tổ chức năm học ...
  Không riêng ở Việt Nam,  đại dịch Covid-19 đã và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống xã hội trên toàn thế giới.   Nhiều tác...
  Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa",  thời gian qua, các ngành,  địa phương trong tỉnh Kiên Giang đã triển khai nhiều hoạt độn...