Hiển thị các bài đăng có nhãn ChinhTri. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ChinhTri. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 2 tháng 12, 2021

  ĐẢĐẢNG BỘ:....................................                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT   NAM    CCCHI BỘ: .............................

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

  Từ kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và ghi nhận thực tế, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông q...

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

    KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp c ó mức sống trung bình năm...