Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2022

  U Minh Thượng vốn từ lâu đã nổi tiếng với những sản vật trời cho như cá đồng, rau rừng… nhưng từ năm 2014 trở lại đây có một đặc sản mà ai...