Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2021

            Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện U Minh Thượng, trong đó có con tôm càng xanh.   Tr...

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM   HUYỆN U MINH HƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 66/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ N...
  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN U MINH THƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 65/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2021

 

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2021

 Tìm người tiếp xúc gần với người test nhanh dương tính Stasr Cov-2 trên địa bàn huyện U Minh Thượng

Thứ Năm, 16 tháng 9, 2021

U Minh Thượng là huyện nông nghiệp, trong đó, lúa được xác định là cây trồng chủ lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện v...
Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 6-8-2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết...
  Gần 600 ngày qua, chúng ta phòng, chống dịch Covid-19 với rất nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp của Đảng, Nhà nước và các cơ quan li...
  Nhằm góp phần chia sẻ những khó khăn đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội tạm thời ổn định cuộc sống, n...

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021

I. Tình hình xét nghiệm Ghi nhận từ 7 giờ ngày 11/9 đến 19 giờ ngày 11/9/2021 số ca mắc mới là 17 ca, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21...
Về U Minh Thượng nghĩa là về vùng miệt thứ! Trước năm 2014, nếu bạn muốn về miệt thứ thì phải đi lên phà tắc cậu, qua sông cái lớn và sông ...

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

  Huyện U Minh Thượng được thành lập ngày 10/5/2007, theo Nghị định 58/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ 3 huyện A...

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

   Độ mặn tăng cao ảnh hưởng đến người nuôi tôm . Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN Vụ tôm nuôi này, bà con huyện U Minh Thượng thả nuôi tổng diện...