Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng

0

 Thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, từ năm 2016 đến nay, công tác này trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

z2732920816909_12dd8ed994c405cec8aa79e7e862d777.jpg

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Rạch Chát 1, tổ 7B, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệpthành phố Rạch Giá. Ảnh: Danh Thành.

 

Giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng, nhất là cầu, đường giao thông, điện, thủy lợi, trường học, chợ... để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), biên giới, các xã đặc biệt khó khăn. Đến nay, hầu hết đã có đường ô tô đến trung tâm các xã; đường liên ấp, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 95%; số hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 99,6%, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 83,6%. Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào DTTS giảm từ 13,89% (năm 2016) xuống còn 3,4% (năm 2020); từ 35 xã thuộc vùng khó khăn giảm còn 26 xã; từ 6 xã thuộc Chương trình 135 giảm còn 2 xã.

Về chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, hằng năm huy động học sinh DTTS từ 6-14 tuổi đến trường đạt trên 90%. Toàn tỉnh hiện có 6 trường phổ thông dân tộc nội trú huy động trên 1.600 học sinh. Chất lượng dạy và học trong các trường phổ dân tộc nội trú ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông hằng năm đạt trên 99%, tỷ lệ học sinh bỏ học dưới 2%. Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có 61,2% trúng tuyển đại học, cao đẳng; 3,24 % học đại học hệ cử tuyển, 25,84% học nghề, 9,72 % trở về địa phương. Hằng năm, Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh dạy nghề cho hơn 600 học sinh là người DTTS.

Chính sách cán bộ người DTTS được quan tâm. Số lượng phát triển đảng viên ngày càng tăng, đến nay có 4.522 đảng viên là người DTTS, chiếm tỷ lệ 7,44% (tăng 1.185 đảng viên so với năm 2016). Toàn tỉnh có 120 cán bộ, công chức là người DTTS cấp tỉnh và cấp huyện, chiếm 5,18%; có 2.501viên chức là người DTTS, chiếm 8,4%. Tỉnh đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong tình hình mới. 

Về chính sách đối với người có uy tín ở vùng DTTS, từ năm 2016 đến nay, tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách 1.685 người có uy tín. Hằng năm, chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín, ngân sách của tỉnh đã hỗ trợ kinh phí thực hiện là 4,230 tỷ đồng. Qua triển khai, người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình, tích cực tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn... Từ đó, góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong vùng đồng bào DTTS.

Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các DTTS, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được tỉnh triển khai thực hiện khá tốt. Tổ chức thực hiện tốt Đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, hỗ trợ việc đầu tư, giữ gìn, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng. Đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa vùng đồng bào DTTS từng bước cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Đến nay, nhiều xã có đông đồng bào DTTS đã có trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, đội thông tin lưu động, nhà truyền thống, thư viện, đội văn nghệ quần chúng, bưu điện văn hóa xã.

Tỉnh chỉ đạo ngành y tế triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình tiêm chủng mở rộng, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; xây dựng và thực hiện chiến lược về phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thiếu niên DTTS. Để đồng bào DTTS tiếp cận với các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, ngành y tế đã thực hiện tốt công tác phân tuyến kỹ thuật, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Đến naỵ, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn vùng DTTS có trạm y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ luân phiên. Hằng năm, đã cấp được 83.245 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn và người dân sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với kinh phí trên 46 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai hiệu quả các chính sách về thể dục, thể thao vùng DTTS; phát triển du lịch vùng DTTS; thông tin - truyền thông; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; bảo vệ môi trường, sinh thái; quan tâm xây dựng, củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

Kim Ngân


Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét