Hiển thị các bài đăng có nhãn KinhTe. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KinhTe. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

  Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế,...
  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Công văn số 104-CV/TU, tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa...
Trong năm 2021, tỉnh Kiên Giang có nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ,  góp phần tạo việc làm, tăng năng suất lao động,...