Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

0

 
1. Mục đích, yêu cầu

Nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân. Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, chính xác và hiệu quả cao.

2. Nội dung cuộc thi

Tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của tổ chức Mặt trận; quá trình xây dựng và phát triển của tổ chức Mặt trận trên địa bàn tỉnh;

Tìm hiểu pháp luật: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật bảo vệ Bí mật nhà nước; Luật phòng chống tham nhũng; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hòa giải, luật hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng, chống tham nhũng,…

3. Hình thức, thời gian, thể lệ cuộc thi

Ban Tổ chức Cuộc thi hướng dẫn, tổ chức phát động Cuộc thi bằng văn bản và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam và thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… hưởng ứng tham gia.

Toàn văn Thể lệ cuộc thi tải tại đây.

Các thông tin liên quan, các bạn tiếp tục theo dõi trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang: http://mttqkiengiang.org.vn/chi-tiet/the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-truc-tuyen/4485

Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét