Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

 

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2021

 

Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021

  Hội phụ nữ huyện U Minh Thượng tích cực đổi mới hình thức hoạt động và nâng cao chất lượng hội viên phụ nữ 14/10/2021 Vừa qua, Hội LHP...

Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

  Từ kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và ghi nhận thực tế, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông q...

Thứ Hai, 11 tháng 10, 2021

  Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp nhận 5 tấn gạo hỗ trợ từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Na...

Thứ Ba, 5 tháng 10, 2021

    KẾ HOẠCH Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp c ó mức sống trung bình năm...

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

  1. Mục đích, yêu cầu Nhằm giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tăng cường nhận thức của mọi người về vai trò c...