Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021

Đảng bộ huyện Vĩnh Thuận phát huy tinh thần Quốc khánh 2/9, xây dựng quê hương đổi mới, giàu đẹp

0

 Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc sâu sắc và sự chỉ đạo chặt ch của đồng chí Võ Văn Kiệt, nhân dân Vĩnh Thuận đã phát huy nội lực “đem sức ta mà giải phóng cho ta", vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, giành lấy độc lập, tự do. 

image (1).jpg

Nông dân huyện Vĩnh Thuận thu hoạch lúa.

 

Để tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền ở Vĩnh Thuận, Tỉnh ủy Rạch Giá đã phân công đồng chí Võ Văn Kiệt là Tỉnh ủy viên về phụ trách 3 xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong, Vĩnh Bình. Đồng chí Võ Văn Kiệt cùng với các chi bộ thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nhân dân về tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phải phát huy nội lực, “đem sức ta mà giải phóng cho ta". Đầu tháng 8/1945, các đồng chí Hà Quang Nam, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Hồng Kỳ triệu tập hội nghị chi bộ, tại Đập Đá, xã Vĩnh Thuận, để phổ biến kế hoạch khởi nghĩa giành chính quyền; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia.

Đúng 8 giờ sáng 27/8/1945, hàng ngàn quần chúng ở hai xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong từ trong các kinh kéo ra phối hợp với Thanh niên Tiền phong ở chợ Chắc Băng biểu tình cùng cờ đỏ sao vàng, băng ron, tầm vông vạt nhọn…, với khí thế hừng hực, rầm rộ chưa từng có. Quần chúng hô vang khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn năm! Mặt trận Việt Minh muôn năm!"… Đoàn người kéo đến Nhà Việc giải tán tề, bắt họ phải giao nộp giấy tờ, mộc triện, đồng thời tuyên bố kể từ nay chính quyền đã về tay nhân dân. Các đồng chí Đỗ Đăng Khuê, Trần Văn Phước, Nguyễn Phú Mỹ trực tiếp gặp tên Hai Trạng là chỉ huy đội Bảo an của Nhật kêu gọi đầu hàng cách mạng. Trước lực lượng chính trị mạnh mẽ của quần chúng, bọn tề, lính bảo an Nhật không dám chống cự. Cuộc khởi nghĩa của quần chúng Vĩnh Thuận đã giành thắng lợi trọn vẹn. 

76 năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thuận anh hùng đã “Quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập", như lời Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trong ngày Quốc khánh 2/9/1945.

 Trong những ngày tháng 9 này, có dịp đến quê hương Vĩnh Thuận sẽ thấy những đổi thay trên từng lĩnh vực của đời sống xã hội. Vụ lúa Hè Thu, hiện đang trong giai đoạn chín, dự kiến năng suất ước đạt từ 5,2-6,4 tấn/ha, sản lượng ước đạt trên 22.000 tấn. Tôm, cua và một số loại thủy sản vẫn là mặthàng chủ yếu của người dân Vĩnh Thuận; tổng sản lượng thủy sản thu hoạch được gần 23.000 tấn, đạt 71,36% kế hoạch năm. Thu ngân sách được gần 45 tỷ đồng, đạt 90,65% kế hoạch cả năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt gần 310 tỷ đồng, đạt 60,68%. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tuyển sinh trực tuyến các lớp học; tập huấn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo chương trình giáo dục 2018, sẵn sàng cho năm học mới 2021-2022.

Trong thời gian qua, huyện đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh, các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, giúp người dân nắm, thực hiện, đồng thuận và ủng hộ theo chủ trương của Nhà nước, góp phần tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và bảo trợ xã hội theo quy định; chi hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định 1778/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh…

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Thuận anh hùng đang ra sức tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, khơi dậy tinh thần yêu nước của những ngày mùa thu lịch sử. ĐTiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", cùng nhau đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Thuận ngày càng đổi mới, phồn vinh, hạnh phúc.

Võ Thanh Xuân

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Thuận

Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét