Thứ Năm, 14 tháng 10, 2021

Chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

0

 


Từ kiến nghị của cử tri qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh và ghi nhận thực tế, tại Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Kiên Giang đã thông qua Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Nghị quyết quy định:

1.     Đối tượng ấp dụng:

1.1-Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2015-2017 nghỉ việc do sắp xếp tổ chức để tiến hành bẩu cử Trưởng ấp, khu phố khi thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khu phố.

1.2-Người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố đã nghỉ việc khi thực hiện việc đảm nhiệm theo kế hoạch số 100-KH/HU ngày 22/01/2015 của Ban thường vụ Huyện ủy U Minh Thượng thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh ấp.

1.3- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố nghỉ việc trong khoảng thời gian từ ngày 30/7/2017 đến hết ngày 30/7/2019 sau khi đã được bố trí, sắp xếp lại theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

1.4-Công an viên xã dôi dư do thực hiện quyết định số 1226/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã từ nay đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

1.5-Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sấp xếp lại sau khi nhập xã Hòn Thơm vào Thị trấn An Thới để thành lập phường An Thới, thành phố Phú Quốc.

2. Về chế độ hỗ trợ:

 2.1- Cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng cộng với phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có).

2.2- Trường hợp thời gian công tác trên 6 tháng đến chưa đủ một năm thì được hỗ trợ 1 tháng phụ cấp hiện hưởng cộng với phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có).

2.3- Thời gian công tác từ 6 tháng trở xuống thì được hỗ trợ nửa tháng phụ cấp hiện hưởng cộng với phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có)

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2021. 

(Xem và tải Nghị quyết tại đây)  trang 2  trang 3

 


Author Image

About Phan Thị Phương Chi
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét