Hiển thị các bài đăng có nhãn DiemDenUMinh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn DiemDenUMinh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2021

  ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN U MINH THƯỢNG BAN THƯỜNG TRỰC   Số: 65/KH-MTTQ-BTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

  Huyện U Minh Thượng được thành lập ngày 10/5/2007, theo Nghị định 58/2007/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở chia tách từ 3 huyện A...

Thứ Ba, 7 tháng 9, 2021